Sådan omsættes det værdibaserede ledelses- og medarbejdergrundlag til praksis i Syddjurs Kommune

"Det handler om at sikre ledelsesmæssig fokus og vedholdenhed", siger Thomas Palner, Økonomichef i Økonomisk Sekretariat i Syddjurs Kommune, når han kort skal beskrive, hvad der skal til for at sikre at kommunens nye rolle- og kompetencegrundlag forankres i Økonomisk Sekretariat, "Så tanker og dialoger bliver til handling og adfærd" – en proces som betterpeople har succesfuld erfaring med at facilitere.

Sådan omsættes det værdibaserede ledelses- og medarbejdergrundlag til praksis i Syddjurs Kommune

Thomas Palner har hyret betterpeople til at understøtte implementeringen af kommunens nye rolle- og kompetencegrundlag for ledere og medarbejdere.

Forløbet er igangværende, og betterpeoples opgave er at understøtte hele organisationen og ikke mindst den ledelsesmæssige vedholdenhed, så rolle- og kompetencegrundlaget forankres i Økonomisk Sekretariat i Syddjurs kommune.

Gennem en række aktiviteter for medarbejdere og ledere er betterpeople med til at oversætte ordene i værdigrundlaget til noget, som kan bruges i praksis. Og det er ikke nogen let opgave. Ofte bliver diverse værdibaserede grundlag aldrig til andet end tomme ord - ganske enkelt fordi tankerne ikke aktualiseres og bringes i spil. Hvis man har en hensigt med eks. et rolle- og kompetencegrundlag og gerne vil tage det i anvendelse, må man handle aktivt for at integrere det i sin organisation.

Det er netop, hvad de har gjort i Økonomisk Sekretariat, hvor udfordringen har været ekstra stor, fordi erfarne medarbejdere tidligere har oplevet, at nye tiltag aldrig blev til noget. Om dette siger Thomas: ”Det, som har været afsættet for nogle af de erfarne medarbejdere, er ’Jamen hvad skal det nytte?’ og ’Vi synes, vi har set og hørt det før, hvor det er blevet lagt frem på bordet, så har vi snakket om det, og så er det blevet lagt ned i skuffen igen’ ”.

 

God energi i processen
Derfor vægter Thomas, at der bliver skabt en god energi omkring arbejdet med det nye rolle- & kompentecegrundlag i Syddjurs . 

”Jeg synes, det vigtige er, at der er en god energi omkring, at vi arbejder med det her. Og det er faktisk en stor opgave at gøre et lidt abstrakt ledelses- og medarbejdergrundlag og nogle flotte ord til noget nærværende og vedkommende, som man kan bringe i spil, når man sidder og løser opgaver. Det synes jeg, er en ting, som Kim Bisgaard og betterpeople har været gode til at bringe på banen. Vi har prøvet at koble ledelses- og medarbejdergrundlaget til nogle opgaver, vi er fælles om i hverdagen, og som vi skal løse" 
[Kim Bisgaard er direktør, erhvervspsykolog og partner ved betterpeople, og den tilknyttede konsulent på opgaven red.].

 

"Vi flytter os"
Selvom implementeringsprocessen stadig er ny, kan man, ifølge Thomas, allerede se tidlige tegn på, at forløbet med betterpeople virker. ”Vi er rigtig godt i vej”  siger Thomas og fortsætter; ”Vi flytter os”. Thomas har bemærket, at diskursen har ændret sig; ”Der er mere energi i det, end der har været tidligere.  Jeg synes, vi er på sporet, og det skal nok flytte nogle gode ting”. Et af kerneområderne for det nye medarbejder- og ledelses grundlag er at have fokus på resultatbaseret ansvar. På dette punkt har Thomas observeret, at forløbet med betterpeople allerede har haft en effekt  på medarbejdernes initiativrighed. ”Der har på det seneste været eksempler på initiativer, der er taget på nogle personalemøder af medarbejdere, som normalt har været mindre tilbøjelige til at tage ordet. Og det er meget dét, det handler om set fra min stol. At ændre tilgangen til: ’Hvad kan jeg selv gøre, for at løse de ting, som ikke bliver løst’.

Det er ikke kun blandt medarbejderne, at arbejdet begynder at bære frugt – Thomas fortæller, at også lederne har flyttet sig. En vigtig forudsætning for at processen kan lykkes. Om betterpeoples rolle siger han: ”Fra starten har Kim vist en stor forståelse for,  hvordan vi gør ledelses- og medarbejdergrundlaget nærværende, relevant og vedkommende, og for hvordan alle kommer på banen og bliver bragt i spil”. Han fortæller videre, at det normalt kan være en udfordring at få alle på banen, fordi det ofte er de samme, som kommer til orde. 

Thomas ved at forandringer kræver tid og fokuserer på de små indikatorer, der viser, at de er på rette vej. Han siger i den forbindelse: ”Kim er rigtig god til at designe processerne, og han er god til at navigere som facilitator og mediator”. I sidste uge blev der afholdt to workshops med Kim fra betterpeople, og Thomas siger herom: ”I sidste uge var der energi i vores snakke. Det er meget det, jeg går efter at afkode: Gider folk at byde ind og være aktive, eller sidder de med blanke øjne og kigger op i loftet?” Thomas konkluderer: ”Så på rette spor, og så skal vi bare have givet det vedvarende energi og fokus”

 

Processens forløb
Samarbejdet mellem Økonomisk Sekretariat og betterpeople er sat til 6 måneder, og løber frem til oktober, hvorefter processen med at indarbejde det nye ledelses- og medarbejdergrundlag fortsættes på egen hånd. ”Når Kim Bisgaard går ud af døren, bliver det en ledelsesmæssig opgave at holde det i live” siger Thomas afslutningsvist.

 

Tekst: Maria Thykær Jensen – betterpeople kommunikation.

 

Ledelses- og medarbejdergrundlaget i Syddjurs Kommune tager afsæt i teorien om Leadership Pipeline, samt Syddjurs Kommunes ledelses- og medarbejdergrundlag.

 

07.10.2016