Vi arbejder ud fra, at mangfoldighed skaber resultater

Vi arbejder ud fra, at mangfoldighed skaber resultater

Det skal der tages højde for i overvejelser, processer og beslutninger når der rekrutteres og udvikles

Vi tror på at mangfoldighed skaber værdi og resultater

Hos betterpeople, tror vi generelt på at man skal rekruttere professionelt og mangfoldigt! En stærk organisation er en organisation, som bygger på forskellige kompetencer og baggrunde, der komplementerer og udfordrer i gensidighed. En sådan organisation får man kun, hvis man gør sig Rip, Rap og Rup-effekten bevidst, og arbejder med det i sin rekrutteringsproces. Derfor har betterpeople for nyligt underskrevet Aarhus Charter for Mangfoldighed. Charteret er en hensigtserklæring om, at man som virksomhed vil indtænke mangfoldighed.

Når man skal vælge en ny medarbejder eller kollega, kan man blive udfordret i forhold til ikke at rekruttere den, som ligner én selv. Tilbøjeligheden til at ansætte nogen, som ligner en selv, er kendt som Rip, Rap og Rup-effekten. Som de fleste ved, er Rip, Rap, og Rup karakteriseret ved at de ligner hinanden rigtig meget. Mennesker og profiler der ligner os selv og som i forvejen præsterer godt i vores organisation gør os trygge. Når du rekrutterer kan du, hvis du ikke gør dig mekanismen bevidst, gå glip af værdifulde kompetencer, nye inputs og dynamik, som kan skabe vækst og ny energi i organisationen. Og værst er det, hvis man rekrutterer en ny medarbejder, som ikke har de nye kompetencer organisationen har brug fordi vedkommende er ”mere af det” man havde i forvejen. Når det er sagt, så skal man altid sikre at nye medarbejdere har de rette værdier og kan bidrage til det værdi- og kulturmæssige fundament man har som fungerer godt.

Lad os gerne tage en dialog om hvordan I kan opnå værdi og resultater ved at tænke i mangfoldighed. 

 

Charterteksten lyder således:

Vi bidrager til at gøre Aarhus og omegn mere åbent og imødekommende. Vi bakker op om og forsøger at efterleve disse værdier:

o   Forskellighed er en styrke

o   Alle skal have mulighed for at være med

o   Medborgerskab kommer alle ved.

 

Vi arbejder også for, at:

o   Gøre mangfoldighed til en praksis i egen organisation

o   Bidrage til at mangfoldighed bliver set som et aktiv i den offentlige debat. Støtte op om initiativer, der fremmer mangfoldighed, inklusion og bekæmper diskrimination i vores lokalområde.

 

 betterpeople har fokus på mangfoldighed, fordi vi tror på mangfoldighed som ressource og styrke.

 

Vil ud høre mere så kontakt os på tlf. 53824466

 

Tekst: MTJ – betterpeople kommunikation

 

22.11.2016