Business Development Manager søges til Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.

Denne stilling er allerede besat. Klik her for at se vores øvrige jobopslag.

Hvis du er en initiativrig relationsskaber, som motiveres af at levere en kommerciel, fokuseret, struktureret og vedholdende indsats, har vi måske stillingen til dig. Vi er på udkig efter en person, der kan tage ansvar for at sikre flere grundsalg og lejere til nuværende og nye udlejningsejendomme, og som trives med en høj grad af indflydelse og ansvar.

Strategisk og kommercielt fokus på grundsalg og udlejning
Som Business Development Manager hos Landbrug & Fødevarer bliver du en del af afdelingen ”KoncernØkonomi – Forretning”, som arbejder for at skabe størst muligt afkast til koncernen gennem de kommercielle aktiviteter; grundsalg, udlejning af lokaler og konferencecentre, for derved at kunne udføre endnu mere proaktiv aktivitet og skabe øget værdi for organisationens medlemmer og erhvervet.

Med et kommercielt fokus på nye kunder får du som det primære til opgave at sikre, at Landbrug & Fødevarer får flere grundsalg og flere lejere til nuværende og nye udlejningsejendomme i Agro Food Park i Skejby. På sigt vil din rolle udvikle sig til også at sikre leads til fuld udlejning i ejendommene i København, og du vil komme til at arbejde med udlejningsstrategi og det kommercielle aspekt for Landbrug & Fødevarers øvrige ejendomme i København.

For at nå i mål med dette vil du skulle udarbejde salgs- og udlejningsstrategier og arbejde struktureret med eksisterende og potentielle kunder i organisationens CRM-database, i og med nuværende kunder skal sikres bibeholdt, og nye kunder skal tiltrækkes. Grunde og udlejningskvadratmeter skal købmandsmæssigt bringes i spil til relevante behov i markedet, og her vil kommercielle aktiviteter som kampagner og netværksaktiviteter være primære fokusområder. Du vil alene og sammen med de udlejningsansvarlige komme til at afholde møder med relevante grundkøbere og lejere, hvor kolleger i Skejby og i København med andre fagligheder (økonomi, jura, forretningsudvikling, kontraktudarbejdelse mv.) bakker op. Da Agro Food Park i Skejby er prioriteret fokus i 2021, forventes det, at du som udgangspunkt er i Skejby 2 dage om ugen.

Erfaring med (Key) Account Management og opsøgende salg
Vi forestiller os, at du er uddannet ejendomsmægler/erhvervsmægler, cand.merc. eller har en anden relevant videregående uddannelse. Du har erfaring med udarbejdelse af salgsstrategi og (Key) Account Management, og det ligger naturligt til dig at bringe kunder til bordet og udøve godt købmandskab. Du har gennem tidligere job arbejdet med opsøgende salg og CRM, og det er en fordel, hvis du har international erfaring. Hvis du har kendskab til udlejning af kontorer og/eller til landbrugs- og fødevareerhvervet, er dette bestemt også fordelagtigt.

Salgsmotiveret, initiativrig og vedholdende
Som person motiveres du af salg og udlejning, samtidig med at du har en kommerciel forståelse og er drevet af at finde og forstå sammenhænge. Du er stærk analytisk og kan syntetisere oplysninger og fremvise dem enkelt. Andre vil beskrive dig som nysgerrig, udadvendt, vedholdende og lyttende, og du har en evne til at få alle parter til at gå positive fra en forhandling. Det ligger naturligt til dig at være initiativrig, engageret og selvkørende samtidig med, at du ser værdi i at videndele og er nysgerrig på at lære af andre. Når det kommer til opgaver, går du systematisk til værks, arbejder løsningsorienteret og ser muligheder. Du er god til at netværke og skabe relationer, og kommunikation er blandt dine stærke sider, herunder at se ting fra forskellige perspektiver og indgå i mere komplekse dialoger.

Indflydelse, ansvar og gode udviklingsmuligheder
Som Business Development Manager kommer du til at referere til organisationens økonomichef, og du vil blive en del af et godt og engageret team i både øst og vest. Du vil opleve en høj grad af indflydelse og ansvar samt en positiv stemning og hjælpsomhed i organisationen. Samarbejde på tværs af afdelinger er kendetegnende for stedet, og man lader sig berige af hinandens fagligheder. Der er gode udviklingsmuligheder i stillingen, da organisationens kommercielle forretninger med ejendomme løbende udvikles og udvides, og på tværs af øst og vest i Danmark, er der uforløst potentiale, der blot venter på den rette person.  

Erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien
Landbrug & Fødevarer er en erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Organisationen repræsenterer en stor del af fødevareklyngen, der med en eksport på over 170 milliarder kroner årligt og med 189.000 direkte og indirekte beskæftigede er et af Danmarks vigtige erhverv. Landbrug & Fødevarer har som erhverv fokus på at kombinere effektivitet, recirkulering og miljøteknologi for dermed i fremtiden at opnå en mere bæredygtig intensiv fødevareproduktion, hvilket allerede i dag en af organisationens styrkepositioner. Rejsen med bæredygtighed inkluderer ligeledes ejendomme og konferencecentre, hvor Landbrug & Fødevarer gennem DGNB-principperne arbejder med at blive mere bæredygtige.
Der er i Landbrug & Fødevarer mere end 1000 medarbejdere samlet set, hvor af der i ”KoncernØkonomi – Forretning” er 10 medarbejdere, der arbejder med ejendomme, og 8 medarbejdere i Agro Food Park.
Agro Food Park består i dag af to udlejningsejendomme, og der bor 80 virksomheder i Agro Food Park og arbejder mere end 1.200 medarbejdere inden for fødevaresektoren. Opførelsen af endnu et kontorfællesskab (Treeren) er netop påbegyndt, og der vil medio 2022 være 8.000 m2 klar til udlejning

Rekrutteringen varetages af betterpeople
Vi behandler ansøgninger og afholder samtaler løbende, indtil stillingen er besat med den helt rigtige kandidat. Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt venligst Claus Bak på e-mail cb@betterpeople.dk eller Maria Faber på e-mail mf@betterpeople.dk eller på mobil 5382 4466. Alle ansøgninger behandles fortroligt og med diskretion. Med henvisning til persondatareglerne modtages ansøgninger KUN via link på hjemmesiden. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen, bedes du kontakte os.
OBS: Annoncen bliver automatisk og løbende fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er besat. En fornyelse af et stillingsopslag er ikke et udtryk for genopslag, selvom det kan fremstå sådan.

(C) betterpeople A/S

 

 

Business Development Manager søges til Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.

Business Development Manager søges til Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.

Virksomhed
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.

Sted
København

Kategori
Salg

Claus Bak

Spørgsmål til jobbet?

Claus Bak

+45 5383 4994

cb@betterpeople.dk
Maria Faber

Spørgsmål til jobbet?

Maria Faber

+45 5382 4466

mf@betterpeople.dk