betterpeople A/S søger økonomidirektør (CFO) til AURA Energi

Vi søger en erfaren, forretningsorienteret økonomiprofil med stærke lederegenskaber, sunde værdier og stor gennemslagskraft. Du får en attraktiv og indflydelsesrig nøgleposition i en ambitiøs virksomhed, der er frontløber inden for den grønne omstilling, hvor du bliver en del af koncernledelsen og ansvarlig for at lede koncernens økonomifunktion.

betterpeople søger på vegne af AURA Energi en økonomidirektør (CFO).

Nøgleposition med øverste ansvar for økonomi og kapitalforvaltning
Som økonomidirektør i AURA Energi indtræder du i en afgørende og særdeles indflydelsesrig nøgleposition i en sund og ambitiøs virksomhed med store, fremadrettede ambitioner. Du får det overordnede ansvar for koncernens økonomifunktion og bliver ansvarlig for at lede organisationens økonomi og kapitalforvaltning, herunder finansiel styring, risikostyring, likviditets- og forretningsoptimering samt controlling og driftsregnskab.

Det er økonomifunktionens fornemmeste opgave at understøtte koncernledelsen og den øvrige organisation med retvisende og rettidigt analyse- og beslutningsmateriale, der styrker forretningen og dens beslutninger. Det er i den forbindelse dit ansvar at sikre kvaliteten heraf samt skabe en bred, forretningsmæssig tillid til funktionen. Der forelægger desuden en væsentlig opgave i at understøtte nuværende og fremtidige digitaliseringsprocesser i forhold til økonomi.

Du refererer direkte til koncernens administrerende direktør og indgår i koncernledelsen, hvor du bidrager til den strategiske udvikling af koncernen samt understøtter og skaber værdi for forretningen og andelshaverne. Du deltager i bestyrelses- og repræsentantskabsmøder, hvor du bl.a. præsenterer forretningsbaserede initiativer og indtjeningsmuligheder med baggrund i grundigt analysearbejde og solid økonomisk viden.

Forretningsorienteret økonomiprofil med stærke lederegenskaber
Vi søger en erfaren, forretningsorienteret økonomiprofil med stærke lederegenskaber, sunde værdier og stor gennemslagskraft. Du har en kommerciel, økonomisk uddannelsesbaggrund som f.eks. cand.merc. og solid erfaring fra tidligere nøgleansættelser med ansvar for enten koncernøkonomi eller styring af en relevant forretningsenhed i en større virksomhed, hvor du har været helt tæt på forretningen og dens økonomi. Du har gennem din karriere vist, at du kan tage forretningsmæssigt initiativ og skabe afgørende værdi på baggrund af din økonomiske forståelse og kunnen.

Du har en stærk ledelsesprofil, er visionær og kan formidle budskaber på alle niveauer med gennemslagskraft og troværdighed. Du har politisk tæft, er kvalitetsbevidst og ved, hvornår grundighed og øget detaljegrad er påkrævet. Din tilgang til opgaver og udfordringer er løsningsorienteret, nytænkende og professionel, og du er ikke bange for at tage ansvar og stå på mål for dine valg i en udfordrende og dynamisk hverdag. Som person er du lyttende, har menneskelig indsigt og er generelt ordentlig og respektfuld i din relation til andre mennesker. Med respekt for virksomhedens nuværende processer og organisation forventes det, at du kan være med til at flytte økonomifunktionen og skabe mærkbare resultater.

Indflydelsesrig stilling med unikke udviklingsmuligheder
I rollen som økonomidirektør tilbydes du et udfordrende og indflydelsesrigt job i en særdeles attraktiv økonomistilling med unikke udviklingsmuligheder. Du bliver en del af en velfunderet virksomhed med et sundt fundament, hvor du kommer til at føre strategiske målsætninger ud i livet i tæt samarbejde med organisationen, som netop har igangsat en ny strategiproces for udviklingen af koncernens fire forretningsområder med særligt fokus på innovation og bæredygtighed.

Stillingen honoreres med en attraktiv gageramme, som modsvarer kravene til stillingen.

Din daglige arbejdsplads vil være i Viby samt i de forskellige lokale afdelinger, alt efter hvad der forretningsmæssigt skaber værdi.

Om AURA Energi
AURA Energi beskæftiger sig med vedvarende energi, installation, e-mobility, fiber, el-handel, vedligeholdelse og udbygning af elnettet og har en væsentlig aktie i den grønne omstilling.

"I AURA koncernen tror vi på den positive energi som drivkraft i enhver opgave. Vi er en ambitiøs og innovativ energikoncern med 320 dedikerende medarbejdere og en omsætning på ca. 750 mio. kr. Medarbejdernes trivsel og udvikling er højt prioriteret. Vi har en høj medarbejdertilfredshed i koncernen, hvilket også er forudsætningen for, at vi kan opnå vores ambitiøse målsætninger."

- Administrerende direktør, Carsten Höegh Christiansen.

Rekrutteringen varetages af betterpeople
Da stillingen ønskes besat hurtigst muligt, behandler vi ansøgninger løbende. Der ventes dog gerne på den rette kandidat. Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt venligst Claus Bak på e-mail cb@betterpeople.dk. Alle ansøgninger behandles fortroligt og med diskretion. Med henvisning til persondatareglerne modtages ansøgninger kun via link på hjemmesiden. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen, bedes du kontakte os.

OBS: Vores annonce bliver automatisk og løbende fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er besat. En fornyelse af et stillingsopslag er ikke et udtryk for genopslag, selvom det kan fremstå sådan.

(C) betterpeople A/S

betterpeople A/S søger økonomidirektør (CFO) til AURA Energi

betterpeople A/S søger økonomidirektør (CFO) til AURA Energi

Virksomhed
AURA Energi

Sted
Viby, Aarhus

Kategori
Økonomi og ledelse

Claus Bak

Spørgsmål til jobbet?

Claus Bak

+45 5383 4994

cb@betterpeople.dk