Kim Bisgaard

Kim Bisgaard

Direktør, partner & erhvervspsykolog

+45 5050 3339

kb@betterpeople.dkKim er den ene af betterpeoples to stiftere og direktører. Gennem de seneste 20 år har han opnået en stor erfaring og nuanceret tilgang til rekruttering af såvel direktører som specialister samt en bred vifte af tilgange til forretnings-, ledelses-   og organisationsudvikling.

En stor styrke ved et samarbejde er hans stærke erfaringsbaggrund som leder og konsulent, hvor han gennem årene har arbejdet med rekruttering, forretningsudvikling, strategiacceleration og kulturskabelse, teamudvikling, executive coaching og sparring. Hans lange erfaring med at designe og gennemføre ledelsesudvikling og organisatoriske udviklingsprocesser kommer i dag hans rekrutteringskunder til gode.

Kim er i sin tilgang til head hunting & rekruttering fleksibel og sparrende. Han har i rekrutteringsprocessen fokus på løsninger der generer langsigtet værdi. 

Han søger at skabe langvarige og stærke relationer, hvor tillid opbygges, så samarbejdet præges af en tæt og ærlig dialog. Kim søger altid, via sin nærværende og engagerende natur, at fordybe sig i organisationens behov, den enkelte som person og situationen i det hele taget. Samtidig har han konstant fokus på det forretnings- og opgavemæssige perspektiv. Hvis du ønsker at gennem rekrutteringen, at have fokus på forretnings- samt kultur & organisationsudvikling, så har Kim her stor erfaring med en stærk analyse, integritet og understøttelse af eksekvering af udvikling og forandringer på en seriøs og respektfuld facon. Nøgleord, som kunder har brugt om Kim, er, at han skaber fremdrift, refleksion, udfordrer, sætter retning, støtter og integrerer.

Tag fat i Kim, hvis du vil have et stærkt samarbejde byggende på mange års intens praktisk kompetence og  erfaring. Det giver mulighed for en rekrutteringsproces med omtanke for både strategi, kultur og en stærk vurdering af enkeltkandidater såvel faglighed som personlighed. 

Mange såvel private som offentlige organisationer har været blandt Kims samarbejdspartnere gennem årene. Disse har værdsat Kim som sparringspartner, når der skulle rekrutteres, udvikles forretningsmæssigt, organisatorisk såvel individuelt som lederteamet. Se referencer herunder eller spørg efter kontakt til flere andre.

På hjemmefronten er Kim gift med Maj. Sammen har de fire børn, der selvfølgelig optager meget af fritiden, som herudover bliver brugt på løb, vinterbadning, cykling, god mad og ferier i sommerhuset i det syditalienske.

Se seneste artikel af Kim her: "Hvordan undgår du at rekruttere mennesker der ligner dig for meget" 

 

 

 

Udpluk af kunde referencer:

Klaus Liestmann, kommunaldirektør Tønder Kommune:

"Jeg har lært Kim at kende som en seriøs og målrettet erhvervspsykolog, der med stor indsigt og forståelse for de involverede personer er i stand til at løse opgaver, hvor både organisationens og personernes behov kombineres. Kim arbejder målrettet og resultatorienteriet med stor empati for de involverede personer

 

Jesper-Max Larsen,  Adm. Direktør hos Gaihede a/s:

"Klar i sprog, dialog og klar forståelse for resultatskabelse kendetegner samarbejdet med Kim Bisgaard. Men fokus på fintuning af vores Gaihede-ånd og kultur har vi gennem en længere periode haft stort udbytte af Kims skarpe kompetencer indenfor organisations- og forretningsudvikling. Sammen har vi skabt synlige resultater som har styrket Gaihede i vores evne til at videreudvikle virksomheden. Et samarbejde der klart kan anbefales"

 

Helle Bjerre, Kvalitetschef og Business Operation Manager at Solitwork A/S:

"For at sikre at Solitwork til stadighed har dygtige medarbejdere der kan hjælpe med at fastholde virksomhedens position, har vi flere gange benyttet erhvervspsykolog Kim Bisgaard,  i forbindelse med rekruttering. Det gælder både rekruttering af ledere og specialister, henholdsvis Teamchefer, Business Analysts (BAere) og IT Udviklere. Vi lægger stor vægt på at vores kommende medarbejdere ikke blot matcher vores faglige behov, men også at de matcher vores kultur og har potentialet til at tilegne sig de specialiserede kompetencer vi løbende har brug for. Kim har som erhvervspsykolog & rekrutteringsspecialist et stærkt blik for såvel organisationens og opgavens krav, samt blik for den enkelte kandidats egenskaber og potentiale, specielt når vi ser på de personlige kompetencer. Kim er en tæt sparringspartner i forhold til de overvejelser vi gør os på mange niveauer og sikrer dermed en effektiv proces i vores rekruttering. Det er en proces, hvor vi ikke blot siger ”ja tak” eller ”nej tak”, men hvor vi kvalificerer vores beslutningsgrundlag og samtidig udvikler vores forståelse af de parametre vores udvælgelse sker på. Kim bidrager på en direkte og ukompliceret måde, hvor han ser ud over over de faglige kompetencer og giver os et indblik i, hvilke potentialer vi får hos de enkelte kandidater. Potentialer i forhold til hvad kandidaterne besidder pt. såvel som potentialet i forhold til at kandidaten har det der skal til for at udvikle sig sammen med os. Samtidig giver han input til, hvordan vi skal arbejde videre med potentialet hos den enkelte medarbejder, når de bliver ansat hos Solitwork"

   

Palle Bertelsen - Owner SoundStoreXL.com:

"Hos SoundStoreXL.com arbejder vi hver hårdt for at levere den bedste kvalitet og service til den bedste pris til alle vore gode kunder. Vi går ikke på kompromis! Derfor har vi været igennem et ”strategi og effektivitetsforløb” med erhvervspsykolog Kim Bisgaard. Det har handlet om at skærpe strategien, accelerere og fokusere på det der skal til for at SoundStoreXL lykkes med at levere det bedste til kunderne. Der er blevet arbejdet med selve strategien, den ledelsesmæssige & organisatoriske side af en konsekvent eksekvering samt de individuelle bidrag hver enkelt medarbejder skal fokusere på hver eneste dag for at lykkes for sig selv og forretningen SoundStoreXL. Vi anbefaler Kim Bisgaard, hvis I vil have en proces som muliggør, at I får set på helheden og detaljer dvs. overblik kombineret med at få skruet på handlinger og adfærd, der hvor det skal flytte sig i det daglige". 

 

Henning Andersen, Environmental Manager/CSR at TDC:

"Kim har i et par år, været en integreret del af bestyrelsen for Aarhus 1900 Atletik & Motion. I denne sammenhæng bidrager Kim konstruktivt og engageret, med sin store erfaring fra sit daglige virke som erhvervspsykolog. Kim kan med strategisk nytænkning i foreningssammenhæng sikre dynamik i arbejdet. Desuden evner Kim at få planerne sendt videre og sikre operationalisering i foreningen. En proces som er meget anderledes i en foreningsverden, hvor frivillighed skal gå hånd i hånd med en mere professionel vinkel. Kim har også altid en vinkel eller et godt råd til, hvordan det frivillige bestyrelsesarbejde i landets største idrætsforeningen, kan udvikles til gavn for bestyrelsen og foreningens mange medlemmer".

  

Britt Rasmussen, Senior IT Project Manager at TDC:

"Jeg har haft stort udbytte af samarbejdet med Kim Bisgaard. TDC havde et stort IT arkitektur projekt der medførte grundlæggende ændringer i vores måde at arbejde på. Kims dialog med medarbejderne og hans evne til at inspirere til nytænkning, det var flere gange løsningen når vi var havnet i en fastlåst situation. Kim er fleksibel og meget behagelig at samarbejde med. Britt Koch Afdelingschef Strategic Projects TDC IT".

 

Tom Erling Skovbon, CEO, Adm. direktør:

I NYT SYN har vi benyttet os af Kim Bisgaard og Betterpeoples hjælp i forbindelse med vores seneste rekruttering. Vi havde behov for en tilpasning og videreudvikling af vores organisation, for at tilpasse os den nye digitale virkelighed og søgte en person med solid erfaring til stillingen som ”Brand og digitalt ansvarlig”. Af hensyn til vore konkurrenter ønskede vi ikke selv at annoncere stillingen, da vi ikke ønskede at informere dem om vores nye tiltag og digitale satsning. Kim Bisgaard har bistået os igennem hele forløbet, tydeligøre stillingsbeskrivelsen, konkretisere annonceteksten, aftsmme hvilke særlige kompetencer og persontræk vi prioriterede, indrykke stillingsopslag, handling af ansøgningerne, indledende samtaler, tests, valg og præsentation af 3 prioriterede kanididater for afsluttende samtaler med undertegnede samt en kollega. Kim Bisgaard har på en særdeles professionel og engagerende måde kørt processen til min fulde tilfredshed. Kim har været god til at forstå vores organisation og de krav og ønsker der er til denne for os nye stilling. Til trods for presset tidsplan og en noget vanskelig/kompliceret kompetenceprofil havde vi tre kompetente kandidater til de endelige samtaler og vi ente op med at få ansat en person som vi glæder os til at samarbejde med, både af hensyn til de faglige og de personlige kompetencer. Vi vil gerne benytte os af Kim når muligheden byder sig igen