Etisk grundlag for betterpeople

Etisk grundlag for betterpeople

Vi ønsker at blive oplevet som konsulenter, der:

 • skaber værdi og er ambitiøse på vores kunders vegne.
 • tror på, at et meningsfyldt samarbejde med vores kunder bedst sker gennem et langsigtet samarbejde, hvor vi lærer hinanden at kende.
 • tager ansvar for, at vores indsats er relevant, handlingsorienteret og motiverende.
 • vil have kontraktmæssig klarhed. 
 • handler med omtanke og ansvarlighed i forhold til os selv, vores kunder og vores interessenter.
 • arbejder professionelt, er veluddannede og har solid praktisk erfaring inden for de områder og processer, vi beskæftiger os med.
 • søger at forstå og rumme kompleksiteten og helheden i de ting, vi beskæftiger os med.
 • prioriterer uddannelse og kompetenceudvikling højt - fagligt som personligt.
 • har et stort "bibliotek" og er opdaterede omkring den nyeste forskning, metoder og trends.
 • værner om fortroligheden i forholdet til vores kunder.
 • bygger vores hverdag på tillid til hinanden og vores kunder.