Onboarding

Onboarding

En god start skaber værdi for virksomheden

Onboarding spiller stadigt en større rolle, fordi behovet for at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere stiger, og det stiller nye krav.

Et godt onboarding forløb sikrer, at dine nye medarbejdere får en god start, hvilket - helt simpelt - skaber værdi for virksomheden. Onboarding hos betterpeople er ikke en standardiseret proces, men tager udgangspunkt i jeres unikke behov og ønsker.

I kan vælge et omfattende forløb eller udvælge de elementer, der passer til jer. Et onboarding forløb hos os kan derfor omfatte flere mulige tiltag som fx. udarbejdelse af introduktionsprogram, jobcoaching, teamudvikling, udvikling af jeres lederteams kompetencer i forhold til at integrere nye medarbejdere samt strategiudvikling for jeres  fremtidige rekrutteringsbehov. Vi tilbyder også et coaching klippekort, der kan bruges efter behov og efter aftale med jer og den nye medarbejder.

Vi sikrer løbende dialog og forventningsafstemning - på den måde kan vi sørge for at iværksætte eventuelle korrigerende tiltag i processen, hvis det skulle blive nødvendigt.

Kontakt os, for at få konkretiseret en onboarding-proces - med udgangspunkt i jer og jeres behov.