Direktions- & lederteam

Direktions- & lederteam

Få styrket og udviklet jeres styrring

Et eksekverende og kompetent lederteam er altafgørende for, at en virksomhed kan møde fremtidens udfordringer og skabe udvikling og vækst. Det gode lederteam består af forskellige profiler, som sammen skaber synergi og brænder for at levere i samarbejde mod et fælles mål. Et lederteam skal være funktionelt komplet, så det kan arbejde med de reelle drifts- og udviklingsudfordringer, de dertilhørende organisatoriske og samarbejdsmæssige udfordringer.

Et samarbejde med betterpeople vedrørende styrkelse af jeres lederteam kan bestå af flere mulige initiativer. betterpeople tilbyder forløb med fokus på at udvikle jeres eksisterende team, vi kan afhjælpe udfordringer med den tværorganisatoriske sammenhængskraft, være katalysator for optimal synergi, udbygge faglige eller personlige kompetencer i jeres team gennem strategisk rekruttering, eller facilitere afklaring og styrkelse på det individuelle plan gennem et coaching forløb.

Vi skræddersyr et forløb, der passer til jeres teams behov og ønsker. I kan vælge de elementer, som passer til jer i forhold til jeres strategi og ønsker for udvikling og vækst.

Kontakt os, for at høre hvordan vi kan designe et forløb til jeres team.