Strategi og vækst

Strategi og vækst

Mød fremtiden forberedt

Undersøgelser viser, at virksomheders gennemsnitlige levetid er nedadgående - virksomheder overlever simpelthen i kortere og kortere tid. Derfor er det vigtigt at have en tydelig strategi og plan for, hvordan man bedst følger med udviklingen.

Vi ved, at succes skabes af mennesker, og derfor fokuserer vi på at skabe en fælles forståelse og et fælles engagement hos jer. Vi kan bidrage til at skabe udvikling, vækst og resultater på både ledelses-, organisations-, team- og individuelt niveau.

Designet for processen varierer afhængigt af jeres målsætning, udgangspunkt, behov og ønsker. Følgende temaer er eksempler på overskrifter for vores arbejde:

  • Mission – hvilke behov opfylder virksomheden?

  • Vision – hvad er det, virksomheden vil stræbe efter?

  • Mål – hvad er det, I skal nå som afdeling og som virksomhed?

  • Strategi – hvordan når I jeres mål?

  • Handlingsplan – hvem skal gøre hvad, hvornår og hvordan?

  • Værdigrundlag – hvilken adfærd ønskes for succesfuldt at realisere jeres vision?

 

Vi kan hjælpe jer med at udvikle en tydelig strategi samt en plan for strategiens eksekvering. Vi kan være katalysatorer for at konkretisere jeres visioner og de resultater, som I har potentiale til at opnå. Rekruttering af den rette kandidat til opgaven kan være løsningen.

Læs mere om betterpeople rekruttering her.

Kontakt os for en nærmere dialog.