Logo St

Leder af Service- & Montagecenter, ST Skoleinventar

ST-skoleinventar har store ambitioner og søger den rette leder, der kan nytænke og udvikle virksomhedens service- og montageydelser i en kommerciel retning. Du vil komme til at arbejde hands-on med Contract Management og samtidig gennemføre en større forandringsproces, herunder udvikling af nye forretningsgange internt og eksternt, som en del af en ny forretningsmodel for afdelingen.

betterpeople A/S søger på vegne af ST Skoleinventar en Leder af Service- & Montagecenter. 

ST Skoleinventar  
ST Skoleinventar har siden år 1949 udviklet, produceret og leveret inventar og indretningsløsninger af høj kvalitet til B2B-markedet. Udover at levere inventar til den danske uddannelsessektor, er ST Skoleinventar også repræsenteret i både Norge og England. Hovedkontoret er placeret i Tarm, som ligger 45 minutters kørsel fra både Esbjerg, Billund og Herning. I 2021 fik ST Skoleinventar en ny CEO, som i samarbejde med bestyrelsen og ledelsen har taget de første væsentlige skridt mod en ny særdeles ambitiøs strategi for virksomhedens fremtidige udvikling. Dette indebærer blandt andet en transformation fra produktions- til projektvirksomhed drevet af en data- og analysebaseret tilgang og ledelse. Eksekvering af denne strategi fordrer tilførsel af nye kompetencer samt løft af nuværende kompetenceniveau, hvorfor der hen ad vejen vil være rig mulighed for at afprøve og indfri ambitioner samt karrieremuligheder.   

Forandringsagent 
Som Leder af Service- & Montagecenter vil du komme til at referere direkte til virksomhedens CEO. I denne stilling vil du spille en afgørende rolle i ST Skoleinventars fremtidige succes. Du vil få det ledelsesmæssige ansvar for Service- & Montageafdeling, og i den forbindelse agere forandringsagent i tilblivelsen af et kommercielt og effektivt Service- & Montagecenter. Herunder vil du i denne stilling lede et stigende antal montører samt være P/L-ansvarlig for Service- & Montagecenteret, hvor montage bærer en markant del af den samlede omkostningsstruktur.

Du får til opgave at skabe strukturer, der sikrer overblik over projektleverancer, deadlines, kontraktmæssige forpligtelser samt afdelingens interne og eksterne kapacitet. I forbindelse med strukturopbygning og processtyring vil du arbejde med at integrere det eksisterende BI- og ERP-system som brugbare værktøjer. Derudover kommer du til at arbejde med forvaltning af kontrakter på den udførende del i forhold til overholdelse af gældende lovgivning indenfor AB92 og AB18.  

Du vil i samarbejde med virksomhedens CEO udvikle den fremtidige forretningsstrategi og tilhørende indtægtsmodel for afdelingen, herunder mulighederne for udvidelse af nye kunde-, koncept- og produktgrupper. Desuden bliver du drivkraften, der implementerer og forankrer de nye forretningsgange internt samt sørger for tilpasning af forretningsmodellen til forskellige kundesegmenter. Med andre ord vil du her få ansvaret for et særskilt forretningsområde, der naturligvis understøttes af virksomhedens øvrige supportfunktioner, herunder økonomi, controlling, forretningsudvikling og projektledelse. 

Stærk profil med solid projektledererfaring 
Vi ser gerne, at du tidligere har arbejdet med projektledelse og Contract Management for eksempel inden for entreprise- eller byggebranchen. Du har en teknisk og/eller håndværksmæssig forståelse og vigtigst af alt, har du en kommerciel tankegang, og du trives med at blive målt på indtjening som succeskriterie. 

Du har erfaring med at designe og strømline interne processer, og det falder dig naturligt at forholde dig til, hvorvidt de eksisterende procedurer og arbejdsgange kan gøres smartere. Da ST Skoleinventar allerede har etableret eksportaftaler med flere lande, er det vigtigt, at du trives med at tale og skrive engelsk. 

Uformel arbejdsplads med store ambitioner
Som Leder af Service- & Montagecenter får du mulighed for at være en aktiv del af, hvordan ST Skoleinventars forretning formes. Derudover kommer du til at få stor indflydelse på, hvordan fremtidens Service- & Montagecenter skal se ud. Du kommer til at indgå i et uformelt og engagerende miljø med kompetente kollegaer i en organisation, hvor der er højt til loftet og nye ideer bydes velkommen. 

Rekrutteringen varetages af betterpeople A/S 
Da stillingen ønskes besat hurtigst muligt, behandler vi ansøgninger løbende. Der ventes dog gerne på den rette kandidat. Har du spørgsmål til stillingen så kontakt venligst Claus Bak på e-mail cb@betterpeople.dk. Alle ansøgninger behandles fortroligt og med diskretion. Med henvisning til persondatareglerne modtages ansøgninger KUN via link på hjemmesiden. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen, bedes du kontakte os.   

OBS: Vores annonce bliver automatisk og løbende fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er besat. En fornyelse af et stillingsopslag er ikke et udtryk for genopslag, selvom det kan fremstå sådan.   

(C) betterpeople A/S 

Spørgsmål til jobbet?

Tag endelig kontakt til en af vores konsulenter.

Claus Bak

Claus Bak

CEO & Partner

Du behøver ikke lede - lad os gøre det hele lidt nemmere og opret dig i vores CV-bank

Aktuelle stillinger

Se vores aktuelle stillinger her. Vi har aktuelle stillinger indenfor forskellige brancher og på flere organisatoriske niveauer.

Rul til toppen