Kon Logo Black

Visionær Museumsdirektør søges til KØN

KØN vil være førende dialogskaber om kønnets betydning. Hos KØN er der store visioner og et ønske om at nå ud over museets fysiske rammer og skabe nysgerrighed og refleksion om køn, ligestilling og mangfoldighed. Som KØNs nye museumsdirektør vil du være med til at realisere museets visioner og konceptualisere museets fremtidige strategi.

betterpeople A/S søger på vegne af KØN/Gender Museum Denmark en museumsdirektør. 

Fra kvindehistorie til kønskultur 
KØN, tidligere kendt som Kvindemuseet, har ikke blot skiftet navn, men også skiftet blik. Museet KØN har de senere år foretaget en overordnet, strategisk omformulering og udvidelse af museets ansvarsområde fra kvinders liv og virke til kønskultur. Museet, som har eksisteret siden 1982, følger nu forskningsfeltet og udforsker køn i et bredere perspektiv ved at se på relationen mellem kønnene og deres roller i samfundet – historisk, aktuelt og i fremtiden. 

KØN fører med stolthed arven fra Kvindemuseet videre og bryder tabuer, afsøger grænser, provokerer og fortæller de historier, der sjældent bliver fortalt: Fra korsetter til Kussomaten, fra demokratihistorie til penisforlængere, fra rødstrømper til kønshormoner, fra machokultur til MeToo, fra fødsler til fædrebarsel. 

KØN fortæller kønnenes kulturhistorie, så den besøgende kan reflektere over kønnet i nutiden og forestille sig kønnets betydning i fremtiden. KØN indsamler, udforsker og formidler genstande, der gennem et andet blik fortæller kvinders, mænds og queer-personers kulturhistorie. Museet er et nationalt og statsanerkendt specialmuseum med international appel i hjertet af Aarhus i den fredede gamle rådhusbygning fra 1857.

KØN har gennem de seneste år slået sin rolle fast i offentligheden og lagt det grundlæggende fundament i forhold til at være Danmarks synlige og kvalificerende platform for køn, ligestilling og mangfoldighed. Museet er blevet gennemrenoveret fra kælder til kvist, hvilket har skabt rammerne for, at museet kan løfte denne større samfundsopgave.

KØN er klar til en videreudvikling i den måde, hvorpå museet formidler, udstiller og agerer. Den store interesse for museet forpligter, og det er nødvendigt, at museets organisatoriske ressourcer tilpasses den nye virkelighed, museet står i. En virkelighed, hvor behovet for en national platform for viden og dialog om køn, er åbenbar.

Strategisk og visionær frontfigur
Som museumsdirektør vil du få det øverste ansvar for museets fremtidige udvikling og strategiske indsatser med reference til bestyrelsen. Du får det overordnede ansvar for museets medarbejderstab, og vil indgå i et tæt samarbejde med den driftsansvarlige administrationschef.

Når du indtræder i rollen som museumsdirektør, vil din fornemmeste opgave blive at sætte dit præg på KØNs visioner, og bidrage med egne strategier for at realisere museets målsætninger. Disse målsætninger indbefatter blandt andet øget besøgstal, større erhvervsmæssig opbakning og en øget egenindtjening for museet.

Som frontfigur for KØN vil du opsøge og indgå i politisk lobbyarbejde, fondsnetværk- og salgsarbejde, hvilket blandt andet indebærer pleje af eksisterende relationer og udvikling af nye samarbejder. Med andre ord kommer du til at være den drivende kraft, der sikrer museets eksterne opbakning og finansiering.

Som museumsdirektør får du det strategiske ansvar for, at museets forskning, indsamling, udstillinger og aktiviteter bidrager til den overordnede vision. Du skal sætte retningen og inspirere medarbejdere på alle pladser til at nå museets mål. Du vil i forbindelse med din rolle som museumsdirektør rapportere til museets offentlige bidragsydere: Aarhus Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen, og du vil indgå i flere netværk, tillidshverv samt museumsorganisatoriske og -politiske sammenhænge.

Stærk kommunikator
Som KØNs museumsdirektør er du en dygtig og modig kommunikator. Du formår at navigere og aktualisere museets aktiviteter gennem svære og højaktuelle emner. Du kan bygge bro og indbyde til dialog, der rammer et bredt nationalt publikum. For at lykkes i denne stilling, er det afgørende, at du kan skinne igennem med museets kerneværdier og budskaber, uanset om det er i forbindelse med foredrag, fundraising eller et personalemøde. Vigtigst af alt er, at du brænder for KØNs vision om at styrke viljen til et ligestillet samfund, og at du har store ambitioner på KØNs vegne, som du kan bidrage til at indfri.

Om dig
Vi søger dig, der har en museumsrelevant uddannelsesmæssig baggrund og som har opbygget en solid erfaring fra én eller flere kulturinstitutioner. Du har formodentlig et par års ledelseserfaring og formår at yde bred faglig sparring indenfor kerneområderne i museets drift, lige fra kommunikation og marketing til forskning, indsamling og formidling.

Vi ser gerne, at du har kendskab til museumsdrift og museumslovens fem søjler; indsamling, registrering, bevaring, formidling og forskning, dette er dog ikke et krav. Endvidere vægtes det højt, at du tidligere har faciliteret projekter i samarbejde med det private erhvervsliv, fonde eller foreninger, og at du har lyst til at udvikle dele af museet i en mere kommerciel retning.

Rummelig, ambitiøs og dynamisk
Museet KØN er først og fremmest en organisation, som balancerer store ambitioner og stor rummelighed. Det er en arbejdsplads, hvor medarbejdere med forskellige forudsætninger bidrager til drift og udvikling af museet, og hvor frihed under ansvar er et grundlæggende princip. KØN lægger stor værdi i at være med til at tage et socialt ansvar. Hos KØN bliver du en del af en dynamisk arbejdsplads, hvor alle giver en hånd med, når der er brug for det.

Du vil som museumsdirektør opleve at træde ind i en organisation med et solidt fagligt fundament bygget på dygtige og engagerede medarbejdere. Du har derfor muligheden for at sætte dit præg på en næsten færdigsleben diamant og levere en indsats, der udvikler museet yderligere og fremmer dialogen indenfor et højaktuelt emne.

Rekrutteringen varetages af betterpeople A/S 
Da stillingen ønskes besat hurtigst muligt, behandler vi ansøgninger løbende. Der ventes dog gerne på den rette kandidat. Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt venligst Claus Bak på e-mail cb@betterpeople.dk. Alle ansøgninger behandles fortroligt og med diskretion. Med henvisning til persondatareglerne modtages ansøgninger KUN via link på hjemmesiden. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen, bedes du kontakte os.

OBS: Vores annonce bliver automatisk og løbende fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er besat. En fornyelse af et stillingsopslag er ikke et udtryk for genopslag, selvom det kan fremstå sådan.

(C) betterpeople A/S 

Spørgsmål til jobbet?

Tag endelig kontakt til en af vores konsulenter.

Claus Bak

Claus Bak

CEO & Partner

Du behøver ikke lede - lad os gøre det hele lidt nemmere og opret dig i vores CV-bank

Aktuelle stillinger

Se vores aktuelle stillinger her. Vi har aktuelle stillinger indenfor forskellige brancher og på flere organisatoriske niveauer.

Rul til toppen